Na začiatku 21. storočia začala veľká regulácia rieky Moravy.

Prvá loď prešla Baťovým kanálom 3. decembra 1938.

Nákladná plavba na Baťovom kanáli bola ukončená v roku 1948.

Prevádzka osobnej dopravy na Baťovom kanáli bola obnovená po roku 1989.

Riečne plavebné komory majú dĺžku do 40 m.

Nákladné lode mali nosnosť do 1500 ton.

Hĺbka Baťovho kanála je minimálne 1,5 m.

Informácie k zodpovedaniu tejto otázky nájdeš v knížke na strane 6 až 12