Kto má prednosť v plavbe?

Ako sa stretávajú malé plavidlá na plavebnom kanáli?

Ktorou stranou predbehnúť plavidlo na plavebnom kanáli?

Kedy pláva loď osobnej dopravy do plavebnej komory?

Informácie k zodpovedaniu tejto otázky nájdeš v knížke na strane 30