1. Traktor vliekol loď od Výklopníku k riečnej lanovke pri Vnorovách.
  2. Lignit sa vysypal pomocou Výklopníka pri Sudoměřicách na nákladnú loď.
  3. Od komory v Starom Meste vliekol traktor loď do komory Spytihněv.
  4. Od komory vo Veselí nad Moravou vliekol loď remorkér do Starého Mesta.
  5. Od komory Spytihněv vliekol remorkér loď do prístavu Baťov.
  6. Traktor vliekol loď z Vnorov do komory Veselí nad Moravou.
  7. Lodná lanovka pri Vnorovách pretiahla loď medzi komorami cez rieku Moravu.

Informácie k zodpovedaniu tejto otázky nájdeš v knížke na strane 11 a 12