V Otrokoviciach sa nachádzala plavebná komora pri bývalom prístave .

Zdvíhací most úzkorozchodnej sa nachádzal vo Veselí nad Moravou.

Zvyšok lodnej lanovky sa nachádza pri obci .

V prístave Sudoměřice bol vybudovaný Výklopník na .

K Výklopníku bol dovezený lignit z bane v Ratíškoviciach.

Prekopaním meandrov vznikli ramená.

Po rieke bola nákladná loď ťahaná remorkérom a po kanáli .

Pri každej plavebnej bol postavený domček pre obsluhu.

Pre vyhýbanie lodí na kanálovom úseku slúžili .

Na kanálovom úseku sa nachádzajú hospodárske mosty vybavené .

Plán južnej časti vodného koridoru Dunaj-Labe-Odra smeruje do rieky .

Po Baťovom kanáli sa plavili osobné lode Morava a .

Informácie k zodpovedaniu tejto otázky nájdeš v knížke na strane 4 až 17