A.1 A.1
A.9 A9
A.10 > A10a
A.10 < A10b
B.1 B1
B.5 B5
B.6 B6
B.9.d B9D
D.1.a D1A
E.3 E3
E.5 > E5
E.5 < E5
E.8 E8
E.9.e E9E
E.9.f E9F
E.11 E11
Informácie k zodpovedaniu tejto otázky nájdeš v knížke na strane 28