1. Položí perinu po kraji.
  2. Kraj ovládne biela tma.
  3. Občas na chvíľu vykukne.
  4. Prinesie vlahu z neba.
  5. Vytvorí vlny na hladine.
  6. Ani mráčik na oblohe.

Informácie k zodpovedaniu tejto otázky nájdeš v knížke na strane 27