1. Prinesie vlahu z neba.
  2. Ani mráčik na oblohe.
  3. Občas na chvíľu vykukne.
  4. Vytvorí vlny na hladine.
  5. Kraj ovládne biela tma.
  6. Položí perinu po kraji.

Informácie k zodpovedaniu tejto otázky nájdeš v knížke na strane 27