Pri povodňovom stave je plavba na rieke zakázaná.

V plavebnom kanáli je silný prúd vody.

V plavebnom kanáli sa mení výška vodnej hladiny ako v rieke.

Hať zlepšuje podmienky pre plavbu.

Cez hať je preplávanie povolené.

Plavebná komora umožní prekonať výškový rozdiel.

Vráta plavebnej komory sa otvoria pri vyrovnaní hladiny.

Lano z plavidla sa vyväzuje na pachoľa v prístavnom móle.

Plavidlo sa môže vyväzovať za stromy, zábradlia a stĺpy.

Informácie k zodpovedaniu tejto otázky nájdeš v knížke na strane 19 až 31